POSTERY

Miľníky DNA:

                  História DNA

 

  Geneticky modifikované organizmy (GMO)

       

              Génová terapia

                 Klonovanie

                Genetické testovanie

     

    Poškodenie a oprava DNA

Replikácia, transkripcia, translácia

  

                   CRISPR/Cas9

     

            Rakovina a DNA

                     Epigenetika

  

 

Osobnosti:

         Johann Gregor Mendel

  

        James Watson, Francis Crick

     

    Rosalind Elsie Franklin

           Thomas Hunt Morgan

  

                Barbara McClintock

     

            Frederick Sanger

                John Craig Venter

  

                Kary Banks Mullis

     

   Marshall Warren Nirenberg

Scroll to top