INTERAKTÍVNE STÁNKY

Veľkosť genómu

Obraz DNA od nukleotidu po chromozóm

Mendelove zákony

Monogénna dedičnosť

Rodokmene a krvné skupiny

Izolácia DNA

XY chromozómy

Bunkové delenie

Distribúcia alel v populáciách

 

 

Scroll to top