KOŠICE

Takto vyzeral DNA DAY v Košiciach: link s galériou

 

25. Apríl 2018

Plagát k tomuto podujatiu nájdete tu.

14:00 prednášky v Historickej aule Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach

  • Cieľová skupina: pracovníci univerzity a verejnosť

 

Deň DNA – čo mu predchádzalo a čo nasledovalo po ňom: cesta k najrozsiahlejšej knižnici sveta – Eva Čellárová (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, Ústav biologických a ekologických vied, vedúca Katedry genetiky)

Genetický corpus delicti vírusov – Štefan Vilček (MediPark, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie, Katedra epizootológie a parazitológie, Košice)

Stratená princezná: krátka história DNA a DNA v histórii – Peter Pristaš (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, riaditeľ Ústavu biologických a ekologických vied)

Od DNA ku proteínom – Mangesh Bhide (Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie, Ústav mikrobiológie a imunológie, Košice)

 

 

26. Apríl 2018

9:00 – 12:00 prednášky v prednáškovej miestnosti RB0A5 Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach

  • Cieľová skupina: študenti a učitelia stredných škôl v regióne

 

Deň DNA – čo mu predchádzalo a čo nasledovalo po ňom: cesta k najrozsiahlejšej knižnici sveta – Eva Čellárová (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, Ústav biologických a ekologických vied, vedúca Katedry genetiky)

Genetický corpus delicti vírusov – Štefan Vilček (MediPark, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie, Katedra epizootológie a parazitológie, Košice)

Stratená princezná: krátka história DNA a DNA v histórii – Peter Pristaš (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, riaditeľ Ústavu biologických a ekologických vied)

 

 

Scroll to top