POSTERY

Všetky postery v PDF verzii nájdete tu:

Miľníky

História DNA

Fakty a fikcia – ako to vlastne funguje?

Geneticky modifikované organizmy (GMO)

Génová terapia

Klonovanie

Genetické testovanie

Poškodenie a oprava DNA

Replikácia, transkripcia, translácia

CRISPR/Cas9

Rakovina a DNA

Genetická manipulácia

Epigenetika

Extrachromozomálna DNA

Počiatok človeka

Extracelulárna DNA

Genetika na Slovensku

Osobnosti

Gregor Mendel

James Watson, Francis Crick

Rosalind Franklin

Thomas Hunt Morgan

Barbara McClintock

Frederick Sanger

Craig Venter

Kary Mullis

Marshall Nirenberg

 

 

Scroll to top