PREŠOV

25. Apríl 2018

9:00-14:00 DNA DAY výstava na Fakulte zdravitníckych odborov a prednášky v posluchárni 119

  • GENETIKA A JEJ VÝZNAM PRE STANOVENIE DIAGNÓZY A PROGNÓZY PRI ZOSTAVOVANÍ PLÁNU LIEČBY

PREDNÁŠKY:

Indikácie mikrobiologického a genetického vyšetrenia – Eva Kovaľová (Katedra dentálnej hygieny, Fakulta zdravotníckych odborov, Prešovská univerzita v Prešove)

Genetické markery v dentálnej praxi – Michal Konečný (Katedra dentálnej hygieny, Fakulta zdravotníckych odborov, Prešovská univerzita v Prešove)

Genetické aspekty kardiomyopatií – Ema Surmanková (Katedra biológie, Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešovská univerzita v Prešove)

Genetické pozadie osteoporózy – Matthew Mathia (Katedra biológie, Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešovská univerzita v Prešove)

Molekulárno-genetické faktory podmieňujúce vznik zubného kazu u detí slovenskej majoritnej a rómskej minoritnej populácie – Zuzana Midová (Katedra Biológie, Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove)

Možnosti využitia genetických informácií z DNA v praxi – Michal Konečný (Katedra dentálnej hygieny, Fakulta zdravotníckych odborov, Prešovská univerzita v Prešove)

  • Čo je to DNA a na čo slúži?
  • Ako môžeme DNA získať a ako ju testovať?
  • Využitie archaickej DNA.
  • Genetické testy príbuzenstva. Pôvod DNA a genografické testovanie.
  • Využitie DNA na medicínske účely: fenomén zriedkavých ochorení, dedičné ochorenia a ich príčiny, karcinogenéza a nádorová DNA, voľná DNA, trendy v medicínskej DNA diagnostike.

Real Time PCR a jej praktické využitie pri štúdiu obezity – Ľubomíra Jurčišinová (Katedra biológie, Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešovská univerzita v Prešove)

 

 

Scroll to top