VYHODNOTENIE

Ďakujeme všetkým zúčastneným.

Výsledky súťaží:

Video súťaž

Projektová súťaž – Filip Farkas, Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka, Komárno – Zingerone as protective agent against DNA damage induced by reactive oxygen species during chemotherapy cancer treatment

Výtvarná súťaž – Andrea Bečaverová, Gymnázium Teplická 7, Bratislava

Foto súťaž – Tatiana Vargicová

 

 

Scroll to top