CENY

Jednotýždňový pobyt na Katedre genetiky, Prírodovedeckej fakulty UK alebo na Ústave molekulárnej biomedicíny Lekárskej fakulty UK.

 

Ceny sponzorované spoločnosťami.

 

 

Scroll to top