DISKUTUJÚCI

Mgr. Michaela Šišková

DNA ERA, CEO

Michaela Šišková vyštudovala odbor Genetika na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Popri vysokej škole absolvovala aj prestížny, trojročný vzdelávací program Nexteria Leadership Academy, vytvorený pre študentov, ktorí chcú byť pozitívnou zmenou pre širšiu spoločnosť a celé Slovensko. Michaela Šišková je spoluzakladateľkou slovenskej biotechnologickej spoločnosti DNA ERA, kde od založenia pôsobí na pozícií CEO. V roku 2019 získala titul Podnikateľka Slovenska v kategórii začínajúca podnikateľka. V 2020 roku bola zaradená do prestížneho rebríčka Forbes 30 pod 30, medzi tridsiatku Slovákov, ktorí podľa magazínu Forbes menia svet okolo seba a vynikajú vo svojom odbore.

 

Mgr. Martina Gáliková, PhD.

samostatná vedecká pracovníčka, Slovenská Akadémia Vied

Magisterské štúdium biológie absolvovala na Univerzite Komenského v Bratislave (2004-2009). V postgraduálnom štúdiu genetiky pokračovala  na Univerzite veterinárnej medicíny vo Viedni (Rakúsko, 2009-2013). Následne pôsobila ako postdoktorand na Max Planck Inštitúte pre biofyzikálnu chémiu v Göttingene (Nemecko, 2013-2017) a na Štokholmskej univerzite (Švédsko, 2017-2019). Po desiatich rokoch práce v zahraničí sa následne vrátila na Slovensko na Ústav zoológie SAV s cieľom založiť si vlastnú výskumnú skupinu. V práci využíva ako modelový organizmus vínne mušky drozofily (Drosophila melanogaster). Jej výskum kombinuje nástroje z molekulárnej biológie, biochémie, endokrinológie a evolučnej biológie. K jej najvýznamnejším úspechom patrí napríklad vytvorenie prvých bezstavovčích mutantov v adipokinetickom hormóne, ktorý funguje podobne ako ľudský glukagón (Gáliková et al., 2015, Genetics) a objav prvého bezstavovčieho hormónu regulujúceho smäd (Gáliková et al., 2018, Plos Genetics).

 

prof. MUDr. Alexandra Kolenová, PhD.

prednostka detskej hematológie a onkológie Kramáre, génová terapia

Je popredná detská onkologička, pôsobiaca ako prednostka detskej onkológie na Kramároch. Vyštudovala Lekársku fakultu v Brne na Masarykovej Univerzite, následne na Lekárskej fakulte LF UK v Bratislave absolvovala postgraduálne štúdium v odbore Pediatria. Absolvovala viaceré zahraničné stáže. Najväčším prínosom prof. Kolenovej je, že presadila nové moderné postupy v liečbe detských onkologických pacientov, a venuje sa výskumu v tejto oblasti. K novým liečebným postupom, ktoré na Slovensku zavádza patrí aj CAR-T génová terapia onkologických ochorení.

 

Mgr. Marián Baldovič, PhD.

Prírodovedecká fakulta UK, Katedra molekulárnej biológie, GHC Genetics SK, analýza DNA

Je absolventom PRIF UK odboru antropológia. Venuje sa analýzam mitochondriálnej a Y chromozómovej DNA v populáciách Slovenska a štúdiu genetických faktorov viacerých ochorení. Má dlhoročné skúsenosti s rôznymi metódami analýzy ľudskej DNA ako aj archaickej DNA z archeologického materiálu. Podieľa sa na vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti Katedry molekulárnej biológie PRIF UK. Pôsobí aj ako súdny znalec z odboru genetika, odvetvie analýza DNA.

 

Andrej Baláž, MSc.

Fakulta matematiky a informatiky UK, Katedra aplikovanej informatiky, bioinformatika

Je absolventom študijneho programu Bioinformatika na Matfyze UK. Magisterské štúdium absolvoval v Dánsku na Aarhus University v Bioinformatickom výskumnom centre (BiRC). Momentálne študuje  PhD. v bioinformatickej skupine pod vedením Tomáša Vinařa a Bronislavy Brejovej. Počas svojho štúdia sa venoval skladaniu genómov vírusov, baktérií a kvasiniek, predikcií hostiteľov bakteriofágov, designovaniu neurónových sietí na klasifikáciu typu rakoviny z RNA-seq dát, redukcií dimenzionality single-cell RNA-seq datasetov a modelovaniu 3D štruktúry proteinov. Momentálne sa venuje hlavne využitiu pangenomických dátových štruktúr pri analýze genómov bakteriofágov.

 

Mgr. Samuel Kováčik, PhD.

Fakulta matematiky a informatiky UK, Katedra teoretickej fyziky, Vedátor

Je teoretický fyzik, dizertáciu získal na FMFI UK, odkiaľ sa pobral na Dublinský Inštitút Pokročilých Štúdií, kde získal výskumný grant od Írskej výskumnej nadácie. V roku 2016 založil projekt Vedátor. Vo výskume sa zaoberá modifikáciami kvantovej mechaniky, numerickými simuláciami a maticovými modelmi. Karmu si napravuje písaním článkov o čo najnormálnejších témach ako oblaky, rôzne zvieratá či stromy. Samuel dodnes píše veľkú časť textov Vedátora, robí väčšinu obrázkov, nahráva a edituje Vedátorský podcast, chystá Vedastorky, spravuje túto stránku, Instagram, Facebook a Youtube kanál Vedátora.

 

 

 

Scroll to top