MÉDIÁ

2018

Tu si môžete prečítať čo napísali média o TÝŽDNI DNA 2018 na Slovensku:

 

Alebo si pozrite krátku reportáž či diskusiu:

 

2021

Rozhovory s Dr. Richardom Martinellom, Yale University, odborníkom v oblasti molekulárnej epidemiológie a prenose respiračných vírusov, najmä vírusov dýchacích ciest a chrípky, ktorý sa zúčastnil na podujatí DNA day 2021:

 

Scroll to top