VIDEÁ

 

                      Predklinické testovanie vakcín:

             RNA izolácia

            PCR reakcia

            PCR reakcia v praxi

            Sekvenovanie

 

 

    

        Klinické testovanie vakcín:

Klinické testovanie - vývoj vakcín

Jedlé vakcíny

 

Klinické testovanie vakcín

RNA izolácia

PCR reakcia

PCR reakcia v praxi

Sekvenovanie

Raz si zložíme vlastnú DNA

Bunkové línie

Animálne modely

 

Klinické testovanie vakcín

Klinické štúdie - vývoj vakín

 

 

Jedlé vakcíny

 

 

Scroll to top