PREŠOV

24. Apríl 2019, Aula č. 119, Fakulta zdravotníckých odborov PU v Prešove

 

09.00 – 09:10 hod.: Slávnostné otvorenie konferencie

09:10 – 09:40 hod.: Genetické faktory ovplyvňujúce priebeh parodontitídyDoc. MUDr. Eva Kovaľová, PhD.
Katedra dentálnej hygieny, Fakulta zdravotníckych odborov, Prešovská univerzita v Prešove

09:40 – 10:10 hod.: Inovatívne diagnostické metódy
Mgr. Alexandra Gaál Kovalčíková, PhD.
Lekárska fakulta, Laboratórium klinickej a molekulárnej genetiky, Univerzita Komenského Bratislava(Department of Pediatics, National Institute of Children ́s disease and Faculty of Medicine, Comenius University, Bratislava)

10:10 – 10:30 hod.: Geneticky podmienené orálne ochorenia a stavy
MDDr. Mária Matuševská, MUDr. Tatiana Klamárová, PhDr. Alexander Kovaľ, PhD.,
Fakulta zdravotníckych odborov, Katedra dentálnej hygieny, Prešovská univerzita v Prešove

10:30 – 11:00 hod.: Genetické pozadie vzťahu obezity a osteoporózyAndrea Babejová, Jarmila Bernasovská, Mária Konečná
Fakulta humanitných a prírodných vied, Katedra biológie, Prešovská univerzita v Prešove

Prestávka: 11:00 – 11:30 hod. (30 minút)

11:30 – 12:00 hod.: Ischemická choroba srdca z pohľadu genetiky

Zuzana Gogaľová, Janka Poráčová, Katarína Hricová

Fakulta humanitných a prírodných vied, Katedra biológie, Prešovská univerzita v Prešove

Nemocnica Košice-Šaca, Košice

12:00 – 12:30 hod.: Farmakogenetika osteoporózy
Matúš Mathia, Iveta Boroňová, Soňa Mačeková
Fakulta humanitných a prírodných vied, Katedra biológie, Prešovská univerzita v Prešove

13:00 – 13:30 hod.: Polymorfizmy kandidátnych génov zodpovedných za vývoj sklovinyv etiológii zubného kazu

Zuzana Midová, Iveta Boroňová, Jarmila Bernasovská
Fakulta humanitných a prírodných vied, Katedra biológie, Prešovská univerzita v Prešove

Genetické aspekty kardiovaskulárnych ochorení a dyslipoproteinémií

Fakulta humanitných a prírodných vied, Katedra biológie, Prešovská univerzita v Prešove

Prestávka: 14:00 – 14:15 hod. (15 minút)

14:15 – 15:00 hod.: Postup genetického vyšetrenia v praxi dentálneho hygienika

+ praktická ukážka

Mgr. Lucia Hudáková, PhD., PhDr. Bc. Ľudmila Andraščíková, PhDr. Alexander Kovaľ, PhD., PhDr. Michal FerkoFakulta zdravotníckych odborov, Katedra dentálnej hygieny, Prešovská univerzita v Prešove

 

Poster k podujatiu nájdete tu.

 

Scroll to top