NITRA

25. Apríl 2019, Kongresová sála výskumného centra Agrobiotech

 

12:45 – 13:00 Registrácia

13:00 – 13:05 Úvodné slovo

Sekcia I: DNA Day

13:05 – 13:25 Nukleologenéza včasných embryí

(František Strejček )

13:25 – 13:45  Alergomika v službách moderného človeka

(Jana Žiarovská)

13:45 – 14:05 Kvantitatívna qPCR verzus digitálna droplet PCR v analýze génovej expresie

(Veronika Lancíková)

14:05 -14:15 Coffee break

14:15 – 14:25 Vedecké bádanie v genetických laboratóriách VC ABT ako ho (ne)poznáme

(Veronika Fialková )

 

Sekcia II: Od základných laboratórnych techník vo VC ABT až po aplikovaný výskum

14:25 – 14:35 Eukaryotická bunka – pohľad cez objektív mikroskopu(Požgajová M., Ďúranová H.)

14:35 – 14:45 Optická emisná spektrometria v environmentálnom priestore(Miškeje M., Árvay J., Štefániková J., Bilčíková J., Kováčik, A.)

 

Plagát k podujatiu nájdete tu.

 

 

Scroll to top