VIDEO SÚŤAŽ

Prihláste sa do video súťaže ako skupina a vyhrajte skvelé ceny!

Podmienky:

  • vyplňte prihlasovací formulár na www.genetikanakolesach.sk
  • do videa zahrňte krátky odkaz pripravený študentmi na nejakú tému súvisiacu s DNA
  • pošlite do 20. apríla 2019
  • výsledky budú oznámené 25. apríla 2019
  • víťazi budú pozvaní na DNA DEŇ 25. apríla 2019 na Prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave

 

 

 

Scroll to top