NITRA

25. Apríl 2018

13:00 DNA DAY výstava a prednášky v Kongresovej sále AgroBio Tech SPU

 

PREDNÁŠKY:

Moderné genetické analýzy a možnosti ich využitia v aplikovanom výskume – Veronika Fialková

DNA – molekula života, miláčik prírody – Milan Bežo

Aplikácie výskumu DNA v biológii človeka a biomedicíne – Radoslav Omelka

DNA damage in male reproductive cells – mechanisms, causes and consequences

Poškodenie DNA v samčích reprodukčných bunkách – mechanizmy, príčiny a následky – Eva Tvrdá

Molekulárne metódy v šľachtení prirodzene bezlepkového láskavca – Andrea Hricová

 

 

Scroll to top